English

Turkce
فارسی
نظارت و مشاوره

 با توجه به تنوع بسیار زیاد محصولات بسا و پیچیدگی پروژه های اجرای کفپوش های بسا پلیمر و جهت ارائه خدمات هرچه بهتر، بسا پلیمر بر خود لازم می دارد که در موارد زیر در کنار مشتریان خود بوده و با همراهی پرسنل خود آرامش و اعتماد بیشتری برای مشتریان با ارمغان آورد.

از این رو اهم مواردی را که در دستور کار بخش امور نظارتی و مشاوره بسا پلیمر قرار گرفته است به اختصار بیان می دارد:

 

-         تعیین زمانی برای بازدید از پروژه های مشتریان

-         ارائه مشاوره فنی جهت انتخاب بهترین سیستم کفپوش های بسا پلیمر بر اساس نیاز مشتری

-         بررسی کاستی ها، معایب و ویژگی های مطلوب پروژه درخواستی مشتری

-         ارائه دقیق میزان مواد مصرفی بر اساس ماهیت و چگونگی انجام پروژه

-         راهنمایی در خصوص انتخاب رنگ مناسب کفپوش بر اساس نوع کاربرد

-         ارائه دقیق پیش نیاز های محل پروژه جهت استفاده از محصولات

-         آموزش نحوه اختلاط و اجرای محصولات

-         آموزش شرایط استفاده و نگهداری محصولات

-         ارائه زمان دقیق برای شروع اجرای پروژه

-         تخمین مناسب از مدت زمان اجرای پروژه

-         معرفی و حضور ناظر متعهد و آگاه بساپلیمر در مدت زمان اجرای پروژه

-         بررسی و رعایت نکات ایمنی لازم در مدت زمان اجرای پروژه توسط ناظر بسا پلیمر

-         نظارت بر اجرای دقیق مراحل انجام پروژه

 

 

تازه ترین خبرها

تولید کفپوش های رزینی Degadur تحت لیسانس Evonik

بساپلیمر همکار تجاری Evonik در ایران

کریدور خدمات فناوری تا بازار ستاد نانو

بسا پلیمر عضو کریدور خدمات فناوری تا بازار ستاد توسعه فناوری نانو ایران می باشد.

کریدور

تاییدیه نانو مقیاس

بسا پلیمر دارای گواهی تولید صنعتی محصولات  نانو مقیاس  از ستاد توسعه فناوری نانو می باشد.

ستاد نانو

ISO 9001-2008

استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 در بسا پلیمر از ابتدای تاسیس پیاده سازی شده است.

Iso 9001-2008

عدم سمیت و تحریک پوستی 

کفپوش های بسا پلیمر دارای تاییدیه آزمون عدم تحریک پوستی از دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ایران می باشد.

عدم سمیت

 محصول آنتی باکتریال

محصولات بساپلیمر دارای گواهینامه  آنتی باکتریال (آزمون کشت باکتری) از انستیتو پاستور ایران می باشد.

انستیتو پاستور