English

Turkce
فارسی
کفپوش تزئیناتی

 کف منازل مسکونی و یا مکان اداری و تجاری شما ممکن است بخشی باشد که کمتر مورد توجه قرار می گیرد، اما این بدان معنا نیست که باید آن را نادیده گرفت. کفپوش های تزئیناتی بسا پلیمر قادرند تقریبا هر بستری را به یک سطح پرداخت شده زیبا تبدیل کنند و  تا حدی در برابر استفاده نامناسب از آن ها در محیط سرویس دهی خود مقاومت کرده و همچنین بستر زیرین را از سایش زودرس و آسیب سطح حفظ کنند. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر بخش های مربوط دیگر را در سایت مطالعه نمایید:

 کفپوشمنازل مسکونی

کفپوش های اداری و تجاری

 

تازه ترین خبرها

تولید کفپوش های رزینی Degadur تحت لیسانس Evonik

بساپلیمر همکار تجاری Evonik در ایران

کریدور خدمات فناوری تا بازار ستاد نانو

بسا پلیمر عضو کریدور خدمات فناوری تا بازار ستاد توسعه فناوری نانو ایران می باشد.

کریدور

تاییدیه نانو مقیاس

بسا پلیمر دارای گواهی تولید صنعتی محصولات  نانو مقیاس  از ستاد توسعه فناوری نانو می باشد.

ستاد نانو

ISO 9001-2008

استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 در بسا پلیمر از ابتدای تاسیس پیاده سازی شده است.

Iso 9001-2008

عدم سمیت و تحریک پوستی 

کفپوش های بسا پلیمر دارای تاییدیه آزمون عدم تحریک پوستی از دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ایران می باشد.

عدم سمیت

 محصول آنتی باکتریال

محصولات بساپلیمر دارای گواهینامه  آنتی باکتریال (آزمون کشت باکتری) از انستیتو پاستور ایران می باشد.

انستیتو پاستور