لوگو سایت بساپلیمر

اخبار نمایشگاه‌ها

معرفی کفپوش رزینی درنمایشگاه رنگ، رزین وپوشش صنعتی 2018

معرفی کفپوش رزینی درنمایشگاه رنگ، رزین وپوشش صنعتی 2018

مشاهده

محصولات فناورانه بساپلیمر در یازدهمین نمایشگاه نانو

محصولات فناورانه بساپلیمر در یازدهمین نمایشگاه نانو

مشاهده

بساپلیمر در هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان مرداد 1397

بساپلیمر در هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان مرداد 1397

مشاهده

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی و مواد غذایی

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی و مواد غذایی

مشاهده

نمایشگاه تجهیزات پزشکی 1397

نمایشگاه تجهیزات پزشکی 1397

مشاهده

هفدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین و پوشش های صنعتی2017

هفدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین و پوشش های صنعتی2017

مشاهده

دهمین دوره نمایشگاه فناوری نانو 2016

دهمین دوره نمایشگاه فناوری نانو 2016

مشاهده

هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان از ۲۱ تا ۲۴ مرداد ماه 1396

هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان از ۲۱ تا ۲۴ مرداد ماه 1396

مشاهده

بساپلیمر در بیست و چهارمین نمايشگاه بین المللی صنایع کشاورزی

بساپلیمر در بیست و چهارمین نمايشگاه بین المللی صنایع کشاورزی

مشاهده

نمایشگاه رنگ و رزین و پوشش های صنعتی 2016

نمایشگاه رنگ و رزین و پوشش های صنعتی 2016

مشاهده

تماس با کارشناس