لوگو سایت بساپلیمر

دوره‌های برگزار شده

دوره آموزش تخصصی کفپوش رزینی در صنایع بهداشتی دارویی

دوره آموزش تخصصی کفپوش رزینی در صنایع بهداشتی دارویی

مشاهده

course pharex

کارگاه انتخاب کفپوش مناسب صنایع داروسازی

مشاهده

برگزاری کارگاه تخصصی شناخت کفپوش‌های رزینی برای همکاران جدید بساپلیمر

برگزاری کارگاه تخصصی شناخت کفپوش‌های رزینی برای همکاران جدید بساپلیمر

مشاهده

کارگاه تخصصی کفپوش‌های رزینی ویژه صنایع غذایی لبنی

کارگاه تخصصی کفپوش‌های رزینی ویژه صنایع غذایی لبنی

مشاهده

دوره آموزشی آشنایی با کفپوش رزینی داروسازی‌

دوره آموزشی آشنایی با کفپوش رزینی داروسازی‌ها

مشاهده

پویش نیازهای خطوط هوایی و تأمین از داخل

پویش نیازهای خطوط هوایی و تأمین از داخل

مشاهده

دوره کاربرد فناوری نانو و کفپوش های رزینی در صنایع داروسازی

دوره کاربرد فناوری نانو و کفپوش های رزینی در صنایع داروسازی

مشاهده

دوره کاربرد فناوری‌های پلیمری در صنعت داروسازی

دوره کاربرد فناوری‌های پلیمری در صنعت داروسازی

مشاهده

دوره شناخت مواد و روش‌های کار با پوشش‌های متالیک بر پایه رزین و سیمان

دوره شناخت مواد و روش‌های کار با پوشش‌های متالیک بر پایه رزین و سیمان

مشاهده

معرفی محصولات و کاربردهای فناوری نانو در مراکز درمانی

معرفی محصولات و کاربردهای فناوری نانو در مراکز درمانی

مشاهده

تماس با کارشناس