logo

دوره‌های برگزار شده

دوره آموزشی آشنایی با کفپوش رزینی داروسازی‌ها

ادامه مطلب

دوره آموزش تخصصی کفپوش رزینی در صنایع بهداشتی دارویی

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه تخصصی شناخت کفپوش‌های رزینی برای همکاران جدید بساپلیمر

ادامه مطلب

کارگاه تخصصی کفپوش‌های رزینی ویژه صنایع غذایی لبنی

ادامه مطلب

پویش نیازهای خطوط هوایی و تأمین از داخل

ادامه مطلب

دوره کاربرد فناوری نانو و کفپوش های رزینی در صنایع داروسازی

ادامه مطلب

دوره کاربرد فناوری‌های پلیمری در صنعت داروسازی

ادامه مطلب

دوره شناخت مواد و روش‌های کار با پوشش‌های متالیک بر پایه رزین و سیمان

ادامه مطلب

معرفی محصولات و کاربردهای فناوری نانو در مراکز درمانی

ادامه مطلب

فناوری بسادور در زمینه کفپوش های رزینی

ادامه مطلب