logo

دوره‌های آموزشی

انتخاب کفپوش مناسب صنایع داروسازی

کارگاه آموزشی انتخاب کفپوش مناسب صنایع داروسازی

ادامه مطلب

کارگاه تخصصی کارآفرینی با کفپوش‌های رزینی

ادامه مطلب

نشست کفپوش‌های رزینی مطابق با اصول GMP و FDA

ادامه مطلب

نشست کفپوش‌های رزینی مطابق با اصول GMP

ادامه مطلب

‎‌دوره تخصصی کفپوش‌های رزینی مطابق با استانداردهای بین المللی

ادامه مطلب

دوره آموزشی شناخت مواد و روش‌های کار با پوشش‌های متالیک

ادامه مطلب