لوگو سایت بساپلیمر

اخبار شرکت

resin floorin workshop

برگزاری کارگاه تخصصی کفپوش‌های رزینی ویژه صنایع دارویی، در داروسازی جابر ابن حیان

ادامه مطلب

انجمن جوانان کارآفریناستان تهران

انجمن جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی تهران

ادامه مطلب

بازدید معاون پژوهشی وزارت علوم از واحد تحقیقات و توسعه شرکت دانش بنیان بساپلیمر

بازدید معاون پژوهشی وزارت علوم از واحد تحقیقات و توسعه شرکت دانش بنیان بساپلیمر

ادامه مطلب

دوره تخصصی کارآفرینی با کفپوش رزینی

دوره تخصصی کارآفرینی با کفپوش رزینی

ادامه مطلب

کارگاه تخصصی کارآفرینی با کفپوش‌های رزینی

کارگاه تخصصی کارآفرینی با کفپوش‌های رزینی(سطح ۱)

ادامه مطلب

محیط کاری کسب وکارهای صنعت پلیمر

محیط کاری کسب وکارهای صنعت پلیمر

ادامه مطلب

گفتگو بسپار با پردیس رستم زاده مدیر عامل شرکت بساپلیمر

کفپوش‌های رزینی برای پارکینگ‌های طبقاتی

ادامه مطلب

عرضه‌ی سالانه 150 تن نانوکفپوش به مراکز درمانی و صنعتی

عرضه‌ی سالانه 150 تن نانوکفپوش به مراکز درمانی و صنعتی

ادامه مطلب

بیمارستان اکبرآبادی وزیر بهداشت

بازديد وزير بهداشت از کفپوش بساپلیمر در بيمارستان اکبرآبادی

ادامه مطلب

کنگره تجهیزات پزشکی

سومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

ادامه مطلب

تماس با کارشناس