لوگو سایت بساپلیمر

اخبار شرکت

انجمن پلیمر ایران

عضویت شرکت بساپلیمر در انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران

ادامه مطلب

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین صنایع غذایی

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین صنایع غذایی

ادامه مطلب

دوره توانمند سازی

دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو

ادامه مطلب

مشاوره به بنیاد تعاون ستادکل

کنترل کیفیت و نظارت بر اجرای پروژه های پارکینگی بنیاد تعاون ستاد کل نیرو های مسلح توسط بساپلیمر

ادامه مطلب

کنگره تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون

ارائه سمینار تخصصی در خصوص کفپوش های یکپارچه بهداشتی در چهارمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون

ادامه مطلب

معرفی محصولات در نشست فناوری نانو صنعت خودرو

معرفی محصولات در نشست فناوری نانو صنعت خودرو

ادامه مطلب

بنیاد تعاون ستادکل

تأیید صلاحیت بساپلیمر به عنوان شرکت دانش بنیان تولیدی

ادامه مطلب

بنیاد تعاون ستادکل

مشاوره انتخاب مواد، جهت اجرای پوشش هلی پدها

ادامه مطلب

کفپوش بهداشتی بساپلیمر مورد تأیید سازمان غذا و دارو

کفپوش بهداشتی بساپلیمر مورد تأیید سازمان غذا و دارو

ادامه مطلب

مصاحبه با کارآفرین جوان در حوزه نانو

مصاحبه با کارآفرین جوان در حوزه نانو

ادامه مطلب

تماس با کارشناس