لوگو سایت بساپلیمر

کفپوش بهداشتی دارویی

طرح اجرا شده از کفپوش بیمارستان الزهرا

کفپوش بیمارستان الزهرا

مشاهده

تصاویری از پروژه کفپوش داروسازی تهران دارو

کفپوش داروسازی تهران دارو| سالن توزین

مشاهده

کفپوش رزینی بیمارستان تأمین اجتماعی شهید بهشتی شیراز

کفپوش بیمارستان تأمین اجتماعی شهید بهشتی شیراز

مشاهده

نصب کفپوش بیمارستان غرضی ملایر

کفپوش بیمارستان غرضی ملایر

مشاهده

کفپوش رزینی اپوکسی بیمارستان شهدای کرمانشاه

کفپوش بیمارستان شهدای کرمانشاه

مشاهده

تصاویری از کفپوش اجرا شده در سالن تولید داروسازی تهران دارو

کفپوش داروسازی تهران دارو| سالن تولید

مشاهده

کفپوش اجرا شده در داروسازی جابرابن حیان

کفپوش داروسازی جابرابن حیان| PMMA

مشاهده

کفپوش رزینی بیمارستان بافت کرمان

کفپوش بیمارستان بافت کرمان

مشاهده

تماس با کارشناس