logo

کفپوش اپوکسی دکوراتیو استودیو

مکان

استیج تهیه و ضبط برنامه‌های کودکان, تهران

دسته‌بندی

کفپوش تزئیناتی و پارکینگی

تاریخ انجام

1395

متراژ

20 متر مربع

نیازمندی‌های پروژه

این پروژه اجرای کفپوش بر سطح استیج تهیه و ضبط برنامه‌های کودکان بوده است. زیرآیند این استیج از جنس چوب بود. ابتدا تمامی درزهای بین قطعه‌های چوبی توسط ماستیک اصلاح گردید و سپس اجرای کفپوش رزینی انجام شد.

راهکار بساپلیمر

طرح تزئیناتی مورد نظر در این پروژه کفپوش اپوکسی متالیک از نوع طرح ابروباد اجرا انتخاب گردید که در نهایت پوششی نیمه مات جهت محافظت سطح بر آن اجرا شد.