لوگو سایت بساپلیمر

آکادمی بسا

وبینار آموزش کفپوش رزینی و نصب آن

ادامه مطلب

کارگاه تخصصی کارآفرینی با کفپوش‌های رزینی

کارگاه تخصصی کارآفرینی با کفپوش‌های رزینی

ادامه مطلب

نشست کفپوش‌های رزینی مطابق با اصول GMP و FDA

نشست کفپوش‌های رزینی مطابق با اصول GMP و FDA

ادامه مطلب

انتخاب کفپوش مناسب صنایع داروسازی

کارگاه آموزشی انتخاب کفپوش مناسب صنایع داروسازی

ادامه مطلب

نشست کفپوش‌های رزینی مطابق با اصول GMP

نشست کفپوش‌های رزینی مطابق با اصول GMP

ادامه مطلب

دوره تخصصی کفپوش‌های رزینی مطابق با استانداردهای بین المللی

‎‌دوره تخصصی کفپوش‌های رزینی مطابق با استانداردهای بین المللی

ادامه مطلب

دوره آموزشی شناخت مواد و روش‌های کار با پوشش‌های متالیک

دوره آموزشی شناخت مواد و روش‌های کار با پوشش‌های متالیک

ادامه مطلب

دوره آموزش تخصصی کفپوش رزینی در صنایع بهداشتی دارویی

دوره آموزش تخصصی کفپوش رزینی در صنایع بهداشتی دارویی

ادامه مطلب

course pharex

کارگاه انتخاب کفپوش مناسب صنایع داروسازی

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه تخصصی شناخت کفپوش‌های رزینی برای همکاران جدید بساپلیمر

برگزاری کارگاه تخصصی شناخت کفپوش‌های رزینی برای همکاران جدید بساپلیمر

ادامه مطلب

تماس با کارشناس