لوگو سایت بساپلیمر

پروژه ها

دسته بندی پروژه‌ها

کفپوش اپوکسی بیمارستان سلمان فارسی

کفپوش بیمارستان سلمان فارسی

ادامه مطلب

کفپوش اپوکسی داروسازی مینو

کفپوش آزمایشگاه داروسازی مینو

ادامه مطلب

کفپوش های آنتی استاتیک بیمارستان تهران

کفپوش آنتی استاتیک بیمارستان تهران

ادامه مطلب

کفپوش اتاق تمیز داورسازی خورشید کادوس

کفپوش پلی یورتان داروسازی خورشید کادوس

ادامه مطلب

اجرای کفپوش برای داروسازی ژلاتین کپسول

کفپوش داروسازی ژلاتین کپسول

ادامه مطلب

کفپوش آنتی باکتریال مرکز درمانی

کفپوش آنتی باکتریال مرکز درمانی حضرت زینب

ادامه مطلب

کفپوش بیمارستان شهید اکبرآبادی

کفپوش بیمارستان شهید اکبرآبادی

ادامه مطلب

کفپوش سالن تولید داروسازی

کفپوش سالن تولید داروسازی

ادامه مطلب

hosptial-resin-flooring5-کفپوش-بیمارستانی-scaled

کفپوش بیمارستان شهید معیری| بخش بستری

ادامه مطلب

کفپوش اجرا شده در داروسازی جابر بن حیان

کفپوش داروسازی جابرابن حیان

ادامه مطلب

تماس با کارشناس