لوگو سایت بساپلیمر

پروژه ها

دسته بندی پروژه‌ها

کفپوش بیمارستان تامین اجتماعی آتیه

کفپوش بیمارستان تامین اجتماعی آتیه همدان

ادامه مطلب

کفپوش سالن تولید شرکت ژلاتین کپسول

کفپوش سالن تولید شرکت ژلاتین کپسول

ادامه مطلب

کفپوش سالن تولید داروسازی مینو

کفپوش سالن تولید داروسازی مینو

ادامه مطلب

کفپوش رزینی اپوکسی داروسازی مینو

کفپوش داروسازی مینو

ادامه مطلب

طرح اجرا شده از کفپوش بیمارستان الزهرا

کفپوش بیمارستان الزهرا

ادامه مطلب

تصاویری از پروژه کفپوش داروسازی تهران دارو

کفپوش داروسازی تهران دارو| سالن توزین

ادامه مطلب

کفپوش رزینی بیمارستان تأمین اجتماعی شهید بهشتی شیراز

کفپوش بیمارستان تأمین اجتماعی شهید بهشتی شیراز

ادامه مطلب

نصب کفپوش بیمارستان غرضی ملایر

کفپوش بیمارستان غرضی ملایر

ادامه مطلب

کفپوش رزینی اپوکسی بیمارستان شهدای کرمانشاه

کفپوش بیمارستان شهدای کرمانشاه

ادامه مطلب

تصاویری از کفپوش اجرا شده در سالن تولید داروسازی تهران دارو

کفپوش داروسازی تهران دارو| سالن تولید

ادامه مطلب

تماس با کارشناس