لوگو سایت بساپلیمر

اخبار شرکت

نیم نگاهی به دومین گام شتاب زمستانه: تغییری در راستای رشد

نیم نگاهی به دومین گام شتاب زمستانه: تغییری در راستای رشد

ادامه مطلب

کفپوش رزینی نانو، راه حلی پایدار و بهداشتی برای صنایع مختلف

کفپوش رزینی نانو، راه حلی پایدار و بهداشتی برای صنایع مختلف

ادامه مطلب

بساپلیمر در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان

ایمنی کارگاه‌های تولیدی با کفپوش‌های ضد الکتریسیته ساکن

ادامه مطلب

دوره تخصصی انواع کفپوش‌های رزینی در صنایع بهداشتی دارویی

دوره تخصصی انواع کفپوش‌های رزینی در صنایع بهداشتی دارویی

ادامه مطلب

برگزاری ممیزی سالیانه توسط نماینده شرکت توف نورد

برگزاری ممیزی سالیانه توسط نماینده شرکت توف نورد

ادامه مطلب

تاپ کوت ضد شعله کفپوش رزینی بساپلیمر

تاپ کوت ضد شعله کفپوش رزینی بساپلیمر

ادامه مطلب

کفپوش‌های جدید آنتی استاتیک

کفپوش‌های جدید آنتی استاتیک بساپلیمر| اپوکسی و پلی یورتان

ادامه مطلب

افزایش تقاضای کفپوش آنتی باکتریال در دوران کرونا

افزایش تقاضای کفپوش آنتی باکتریال در دوران کرونا

ادامه مطلب

بساپلیمر حامی دومین همایش ملی رنگ 1401

بساپلیمر حامی دومین همایش ملی رنگ 1401

ادامه مطلب

تمدید 3 ساله گواهینامه دانش بنیان شرکت بساپلیمر

تمدید 3 ساله گواهینامه دانش بنیان شرکت بساپلیمر

ادامه مطلب

تماس با کارشناس