لوگو سایت بساپلیمر

اخبار شرکت

فناوری نانو در ساخت‌وساز بیمارستانی

فناوری نانو در ساخت‌وساز بیمارستانی

ادامه مطلب

معرفی و کاربرد کفپوش های رزینی بساپلیمر در نشست صنایع هوایی با همکاری ستاد نانو

معرفی و کاربرد کفپوش های رزینی بساپلیمر در نشست صنایع هوایی با همکاری ستاد نانو

ادامه مطلب

فناوری نانو و کفپوش رزینی در داروسازی

فناوری نانو و کفپوش رزینی در داروسازی

ادامه مطلب

کاربرد فناوری های پلیمری، در صنعت داروسازی

کاربرد فناوری های پلیمری، در صنعت داروسازی

ادامه مطلب

دوره شناخت مواد و روش کار با پوشش متالیک

دوره شناخت مواد و روش کار با پوشش متالیک

ادامه مطلب

برگزاری نشست تخصصی فناوری بسادور در زمینه کفپوش های رزینی

برگزاری نشست تخصصی فناوری بسادور در زمینه کفپوش های رزینی

ادامه مطلب

پژوهشگاه پلیمر انجمن پلیمر و انجمن ملی پلاستیک و لاستیک فرانسه

برگزاری دوره آموزشی REACH توسط پژوهشگاه پلیمر انجمن پلیمر و انجمن ملی پلاستیک و لاستیک فرانسه

ادامه مطلب

برگزاری دومین کارگاه تخصصی کارآفرینی باکفپوش های رزینی باهمکاری آکادمی بسا وانجمن پلیمرایران

برگزاری دومین کارگاه تخصصی کارآفرینی باکفپوش های رزینی باهمکاری آکادمی بسا وانجمن پلیمرایران

ادامه مطلب

دومین همایش بین المللی بیمارستان هوشمند

دومین همایش بین المللی بیمارستان هوشمند

ادامه مطلب

بازدید دکتر کشمیری از واحد تحقیقات و توسعه

بازدید دکتر کشمیری از واحد تحقیقات و توسعه

ادامه مطلب

تماس با کارشناس