لوگو سایت بساپلیمر

اخبار شرکت

کفپوش‌های رزینی بساپلیمر در تأمین نیاز صنعت ساختمان

کفپوش‌های رزینی بساپلیمر در تأمین نیاز صنعت ساختمان

ادامه مطلب

نانو کفپوش‌های فرودگاهی بساپلیمر

نانو کفپوش‌های فرودگاهی بساپلیمر

ادامه مطلب

جشنواره زمستانه بساپلیمر کارآفرینی

“باند گپ” کارآفرینی با مهندس پردیس رستم زاده

ادامه مطلب

دریافت گواهینامه نانو مقیاس برای پوشش خودترمیم شونده

دریافت گواهینامه نانو مقیاس برای پوشش خودترمیم شونده

ادامه مطلب

جشنواره زمستانه بساپلیمر 2

جشنواره زمستانه بساپلیمر

ادامه مطلب

دستاورد مجمع اقتصاد نانو | انجمن نانو

دستاورد مجمع اقتصاد نانو | انجمن نانو

ادامه مطلب

تجربه تغییر تیم و رشد سریع یک استارت‌آپ در حوزه هاردتک

تجربه تغییر تیم و رشد سریع یک استارت‌آپ در حوزه هاردتک

ادامه مطلب

گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 شرکت توف نورد آلمان

ISO 9001:2015 quality management certificate of Tuff Nord, Germany

ادامه مطلب

مصاحبه خبری از خانم رستم زاده

پیشرفت به شکل بسپارسازان ایرانیان

ادامه مطلب

آموزش کفپوش اپوکسی در صنایع لبنی

آموزش کفپوش اپوکسی در صنایع لبنی

ادامه مطلب

تماس با کارشناس